Webtoons بخش 'Webtoon Studios' را ایجاد می کند تا کمیک های دیجیتال را به سطح بعدی برساند