ادعای توییتر # انیمیشن Blacktober Fanart نسبت به مردم ژاپن نژاد پرست است (جنجال)