این 14 دختر انیمیشن با بازیگر صدای انگلیسی انگلیسی همانند Mirajane Strauss از Fairy Tail مشترک هستند