سونی 'تقریباً' آماده خرید Crunchyroll از AT&T با قیمت 950 میلیون دلار + دلار است