پاسخ: Zero S2 قسمت 28: اکیدنا سوبارو را به یک فنجان چای دعوت می کند & # x1f375؛ (پیش نمایش)