فیلم قطار موگن 352 میلیون دلار درآمد کسب کرد ، نویسنده 19201 دلار پرداخت شد