مونیکا ریال پول بیشتری از Vic Mignogna می خواهد (بروزرسانی)