لیستی از بدترین Fanbases انیمیشن ها (و Fandoms) در همه زمان ها