'گردهمایی' یادبود 18 ژوئیه انیمیشن کیوتو به دلیل # ویروس کرونا ویران شد