KissAnime بسیار مشهور است که پس از آنکه دارندگان حق نسخه برداری آن را پایین می کشند ، در توییتر # پرطرفدار است