تعداد انگشت شماری از 'جذاب ترین' نقل قول های یک صدای خاموش