جدیدترین رقم Good Smile Company ، Nendoroid Vault Boy اکنون برای پیش خرید در دسترس است!