دوست دختر 3،300 دلار چهره انیمیشن نزوکو را دور می اندازد ، بنابراین دوست پسر از او جدا می شود