آلمان Redo Of Healer را ممنوع کرد ، اکنون بهترین فروشنده آمازون در همان کشور است