بیش از 15 شخصیت انیمیشن که مستقیماً از Otaku و Weebs استفاده می کنند