11 نفر از محبوب ترین شخصیت های انیمیشن علاقه مندان می خواهند تبدیل به مجسمه سازی شوند